Teşkilat
 İl Genel Meclisi
| 01 Meclis Başkanı
| 02 Başkanlık Divanı
| 03 İl Encümeni
| 04 Meclis Üyeleri
> 05 Meclis Gündemi
| 06 Meclis Karar Özetleri
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Etik Kurulu
 Sıcak Çermik
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

 


İl Genel Meclisi > 05 Meclis Gündemi

Meclis Gündemi
05 Meclis Gündemi 


T.C.

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi

2017 Yılı Eylül Ayı ToplantısıGÜNDEMToplantı Yeri    : İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

Toplantı Günü    : 05 Eylül 2017 Salı ve devamı iş günleri.

Toplantı Saati    : 11.00
1-    Açılış ve Yoklama

2-    Temmuz 2017 ayı meclis karar özetlerinin okunması.

3-    Merkez Akdeğirmen Mahallesinde İl Özel İdaresince Orman Genel Müdürlüğünden satın alınan ve fidanlık olarak kullanılmak üzere aynı kuruma tahsis edilmiş olan tapunun 91 ada 69 ve 70 nolu parseller ile 755 ada 18 nolu parselde kayıtlı toplam 262.742,72 m2 yüzölçümlü taşınmazından 238.941,92 m2 lik kısmının; Orman Genel Müdürlüğüne 2004 yılında ödenen bedelin güncellenmesi sonucu oluşacak miktar karşılığında devredilmesi konusunun görüşülmesi.

4-    Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez Kadıburhanettin Mahallesi tapunun 6138 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın satılması konusunun görüşülmesi.

5-    İl Özel İdaresi Merkez ve İlçe teşkilatları yatırım ve hizmetlerinin karşılanabilmesi için 2017 yılı Özel İdare bütçesinin ilgili tertipleri arasında ödenek aktarımı yapılması konusunun görüşülmesi.

6-    Gemerek İlçesi Karagöl Köyü ile Gölova İlçesi Boğazköy Köyü içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla memba tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.

7-    Hafik İlçe SYDV Mütevelli Heyet Üyeliğinden istifa eden Necdet AYDOĞAN, Osman ÇALDIRAN ve Turan BUDAK ’ın yerlerine, hayırsever vatandaşlar arasından üç üye belirlenmesi.

8-    İl Genel Meclisince 2016 yılı içerisinde alınan Köyyollarına ilişkin kararlar doğrultusunda İl Özel İdaresi Yol Ağı Komisyonu tarafından hazırlanan Köyyolu Yol Ağı Değişikliği Raporunun görüşülmesi.

9-    Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmiş olan; Altınyayla İlçesi Bayındır Köyü İlkokulu bakım-onarım ihtiyaçlarının incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

10-    İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Divriği İlçesi Akbaba Köyü eski yolunun İl Özel İdaresi 1. derece yol ağına alınması hakkındaki önergenin görüşülmesi.

11-    Tarım ve Orman Komisyonuna havale edilmiş olan; Koyulhisar İlçesi Ortaseki Köyü Zarpuna Mahallesinde toprak ark olan ve bozuk durumdaki sulama kanalların yenilenerek kapalı sisteme dönüştürülmesi konusunda inceleme yapılması hakkındaki önergenin görüşülmesi.

12-    Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmiş olan;  Suşehri İlçesi Çataloluk Köyünde sağlık personeli olmadığından hizmet veremeyen sağlık ocağının durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

13-    Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmiş olan; Koyulhisar İlçesi Gümüşlü Köyü içmesuyu isale hattının durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

14-    Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmiş olan;  İmranlı İlçesi Taşlıca Köyü grup yolundaki dağlardan düşen kayalar nedeniyle tehlike arz eden yolun durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

15-    İçişleri Komisyonuna havale edilmiş olan; Gölova İlçesi Aslanca Köyünde sürekli düşen kayalar nedeniyle tehlikeye maruz kalan yerleşim yerinin durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

16-    Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Köy Statüsüne Dönüştürülen Belde Belediyelerine ait İmar Planlarının iptali işlemine askı sürecinde yapılan itiraz konusunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi. 

17-    Hukuk Komisyonuna havale edilmiş olan; Suşehri İlçesi Kesikkaş Köyü asfalt programında yer alan yol yapım işinin durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.

18-    Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olan; İl Özel İdaresi 2017 yılı devam eden yol, içme suyu ve tarımsal sulama programlarının ayrılan ödenek durumları ve gerçekleşen harcama oranları konularında incelenme yapılması hakkındaki önergenin görüşülmesi.

19-    Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiş olan; Köylerimizde yapımı planlanan halı saha yapım ihalelerinin gerçekleşme durumları, ihalesi gerçekleşenlerin yapımının hangi aşamada olduğu, program değişikliği yapılıp yapılmadığı ve bu halı sahaların üzerinin kapatılmasının ne kadar maliyet getireceği konularında inceleme yapılması hakkındaki önergenin görüşülmesi.

20-    İl Özel İdaresiyle ilgili konularda sözlü ve yazılı soru-cevap bölümü.

21-    Dilek ve temenniler.  Sedat ÖZATAİl Genel Meclisi Başkanı


ilgili Dosya(lar): Bilgisayariniza indirmek icin klikleyin
2005 - 2013 Yılları İl Genel Meclis Gündemleri

2014 Yıllı İl Genel Meclis Gündemleri

Sayfa Basi   


 
  Tüm Duyurular

 
Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu Yapım İşi

Koyulhisar Lojman Mantolama ve Onarım İlanı

Akaryakıt alım ilanı

Ulaş kilitli parke taşı ilanı

  Tüm İhaleler
 
 

Harita ve Nüfus
Hizmet Standartları
Yönetmelikler
Etik Kurulu
Sosyal Tesisler

Lisanssız Elektirk Üretimi BaşvurularıZiyaretçi Sayısı
Bugün  Tekil : 4296
Toplam Tekil: 490792