Etik Kurul

5176 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, ilimiz Özel İdaresi Etik Komisyonunda 2018 yılında görev alacaklar, Valilik Makamının 19/12/2017 tarih ve E23262 sayılı Oluru ile oluşturulmuştur.

Etik Komisyon:

Mehmet Nebi KAYA (Genel Sekreter )
Alpaslan CEYHAN  (Genel Sekreter Yardımcısı)
Cengiz SARUHAN   (Yazı İşleri Müdürü)
Etik Komisyonu İletişim Bilgileri
0346 223 53 01 - 223 01 16
sivas@sivasilozelidaresi.gov.tr
Sivas İl Özel İdaresi İletisim Formu

Yedek Üyeler
Mevlüt SOYSAL  (Genel Sekreter Yardımcısı)
Göksel YERLİKAYA (Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürü)
Erdoğan ALTINKÜPE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü) 

KANUNLAR

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun
2531 Sayılı Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

YÖNETMELİKLER

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

GENELGELER

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hakkında Genelge (2004 / 27)
Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, Sey. ve Hediye Uyg. Hak. Genelge (2005 / 16)