TARIMSAL SULAMA HİZMETLERİ
           
Sivas İlinde toplam 327.928 ha. sulamaya elverişli tarım arazisi bulunmaktadır.
Sulanan arazi toplamı ise 194.610 hektar olup, % 60' dir.
           
Sivas İli Yüzölçümü: 2.833.427 Ha. / 2.834 km²
Tarım Alanı (ha.)
1.109.629
Kullanımayan ve Meskun Sahalar (ha.)
 
 
517.543
Orman Bataklık Arazi (ha.)
340.739
Çayır Mera Arazisi (ha.)
752.368
Toplam
2.720.279
 
 
Toplam Sulanabilir Arazi (ha.)
327.928
 
 
Sulanan Arazi (ha.)
194.610
Sulamaya Açılacak Arazi (ha.)
133.318
 
 
İl Özel İdaresi Sulaması (ha.)
41.884
D.S.İ. Sulaması (ha.)
67.421
Çiftçi Sulaması (ha.)
85.305
Sivas İl Özel İdaresi Sulama Tesisleri Genel Envanteri (31.12.2018)
 
Proje Adı
Tesis Adedi
Sulamaya Açılan
 Alan (ha.)
 
Küçük Sulama ( Y.ü.s. )
471
38.817
Gölet (Sulama )
20
3.067
T O P L A M
491
41.884
Toprak Muhafaza
30
3.424
Tesviye
1
350
Drenaj
34
11.205