Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

  


Başvuru Belgeleri2 Ekim 2013 Tarihli ve 28783 Sayılı Resmî Gazete Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına dair tebliğe göre aşağıdaki belgeler istenecektir.


BAĞLANTI BAŞVURULARININ YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ1- Yönetmelik EK-2'de yer alan Başvuru Formu (Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik)2- Yönetmelik EK-1'de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik)3- Ek - 1 Formunda bulunması gereken evraklar
a) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge,

b) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösterir tek hat şeması

c ) Kurulca ilgili yıl için belirlenmiş Başvuru Bedelinin dağıtım şirketince ilan edilmiş hesaba yatırıldığına veya dağıtım şirketinin yetkilendireceği veznelerine yatırıldığına dair dekont örneği.

d) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler DSİ tarafından çıkarılan mevzuatta istenen belgeleri de başvuru dosyasına eklemekle yükümlüdür. DSİ tarafından mevzuatta istenen bilgi ve belgeler tamamlanmadan hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesis kurmak amacıyla başvuru yapılamaz.
Sayfa Başı