Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
| 01 Meclis Başkanı
| 02 Başkanlık Divanı
| 03 İl Encümeni
| 04 Meclis Üyeleri
> 05 Meclis Gündemi
| 06 Meclis Karar Özetleri
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

 


İl Genel Meclisi > 05 Meclis Gündemi

 


Meclis GündemiT.C. 
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ 
İl Genel Meclisi 
2018 Yılı Nisan Ayı Toplantısı 
GÜNDEM 
Toplantı Yeri    : İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

Toplantı Günü    : 02 Nisan 2018 Pazartesi ve devamı iş günleri. 
Toplantı Saati    : 11.00 

 
1-    Açılış ve Yoklama 
2-    Mart 2018 ayı meclis karar özetlerinin okunması. 
3-    5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca 3 (Üç) İl Encümen Üyesi seçimi. (Gizli Oy) 
4-    5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Meclis İhtisas Komisyonları oluşturulması. 
5-    5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Komisyonunca, İl Özel İdaresinin 2017 yılı mali iş ve işlemlerine ilişkin olarak hazırlanan Rapor’ un meclisin bilgisine sunulması. 
6-    Merkez Kılavuz Mahallesi tapunun 4690 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Devlet-Vatandaş İşbirliğiyle 16 derslikli Ortaokul yapımı için Lütfi ABAY isimli hayırsever vatandaş tarafından yapılan 1.000.000,00 TL bağışın kabulü ile okul yapımının programa ilave edilmesi konusunun görüşülmesi. 
7-    Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olan; Şarkışla İlçesi Gürçayır Beldesi İlk-Orta Okulunun çevre düzenlemesi ve bakım onarım durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi. 
8-    İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Merkez Akören-Çallı Köyleri arasındaki 5 km lik arazi yolunun İl Özel İdaresi 2. derece yol ağına alınması hakkındaki önergenin görüşülmesi. 
9-    Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Hafik İlçesi Özen-Pusat Barajı çevresindeki 6 köyün kanalizasyon atıklarının baraj dışına taşınması konusunda inceleme yapılması hakkındaki önergenin görüşülmesi. 
10-    İçişleri Komisyonuna havale edilmiş olan; Suşehri İlçesi Yamaç Köyü yolundaki tehlike arz eden çökme ve heyelan durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi. 
11-    Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmiş olan; Doğanşar İlçesi Ortaköy-Kozlu Köyleri arasındaki virajlı olması nedeniyle tehlike arz eden yolun durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi. 
12-    Tarım ve Orman Komisyonuna havale edilmiş olan; Yıldızeli İlçesi Fındıcak Köyünde işlevini yitiren sulama kanallarının durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi. 
13-    Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiş olan; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Atış Poligonunun durumu ile yurt içi ve yurt dışı müsabakalar düzenlemesine uygunluğu ve vatandaşların faydalanabilmesi konularında inceleme yapılması hakkındaki önergenin görüşülmesi. 
14-    Tarım ve Orman Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilmiş olan; Tarım İl Müdürlüğü tarafından çiftçilerden alınan döner sermaye ücreti ile çiftçilerin verilen desteklerden ne kadar faydalanabildiği konularında inceleme yapılarak meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.< 
15-    İl Özel İdaresiyle ilgili konularda sözlü ve yazılı soru-cevap bölümü. 
16-    Dilek ve temenniler. 
 
Sedat ÖZATA 
İl Genel Meclisi Başkanı
 İlgili Dosya(lar): Bilgisayarınıza indirmek için klikleyin
2005 - 2013 Yılları İl Genel Meclis Gündemleri

2014 Yıllı İl Genel Meclis Gündemleri


Sayfa Başı