Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
| 01 Meclis Başkanı
| 02 Başkanlık Divanı
| 03 İl Encümeni
| 04 Meclis Üyeleri
> 05 Meclis Gündemi
| 06 Meclis Karar Özetleri
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

 


İl Genel Meclisi > 05 Meclis Gündemi

 


Meclis Gündemi


T.C. 
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ 
İl Genel Meclisi 
2018 Yılı Ekim Ayı Toplantısı 
 
GÜNDEM 
 
Toplantı Yeri    : İl Genel Meclisi Toplantı Salonu 
Toplantı Günü    : 01 Ekim 2018 Pazartesi ve devamı iş günleri. 
Toplantı Saati    : 11.00 
 
1-    Açılış ve Yoklama. 
2-    Eylül 2018 ayı meclis karar özetlerinin okunması. 
3-    İl Özel İdaresi 2019 yılı Yatırım (Kırsal Altyapı) Programı teklifinin görüşülmesi. 
4-    Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmiş olan; Merkez Recep Handan Ortaokulundaki kot farkından dolayı tehlike arz eden bahçe duvarı ihtiyacı ile onarım durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.  
5-    İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Altınyayla İlçesi Tahtyurt Köyüne 1 km’lik mesafede bulunan yolun virajlı kısmının düzeltilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi. 
6-    İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Divriği İlçesi Ölçekli Köyünden Çamşıhı bölgesindeki köylere giden yol güzergahında yer alan 1 km’lik Çakırağa Köyü yolunun İl Özel İdaresi 2. derece yol ağına alınması hakkındaki önergenin görüşülmesi. 
7-    Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Gürün İlçesi İncesu Köyünün kanalizasyon hattı ve fosseptik durumunun incelenmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi. 
8-    Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiş olan; İlimize yapılan halı sahalarda soyunma odası olmaması nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda inceleme yapılması hakkındaki önergenin görüşülmesi.  
9-    İçişleri Komisyonuna havale edilmiş olan; Ulaş İlçesi Gürpınar Köyü giriş kısmında bulunan kaya parçaları nedeniyle ulaşımda yaşanan mağduriyetin giderilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.   
10-    Tarım ve Orman Komisyonu ile Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonuna havale edilmiş olan;  Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilerimize verilen kredilerin yıllık faiz oranları ve kredi kullanımı konularında inceleme yapılarak meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi.    
11-    Plan ve Bütçe Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmiş olan; Sivas Divriği karayolu çalışması nedeniyle yüklenici firma tarafından Hafik İlçesi Bakımlı-Süleymaniye Köyleri ile Bellikaya-Yalıncak Köyleri arasındaki yollarda kaç km’nin bozuk olduğu, maliyeti ve zararın ilgili firmadan tahsil edilip edilemeyeceği konularında inceleme yapılarak meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki önergenin görüşülmesi. 
12-    İl Özel İdaresiyle ilgili konularda sözlü ve yazılı soru-cevap bölümü. 
13-    Dilek ve temenniler. 
Sedat ÖZATA 
İl Genel Meclisi Başkanı 

İlgili Dosya(lar): Bilgisayarınıza indirmek için klikleyin
2005 - 2013 Yılları İl Genel Meclis Gündemleri

2014 Yıllı İl Genel Meclis Gündemleri


Sayfa Başı