Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

 


Faaliyet Raporları

 


2015 Yılı Faaliyet Raporu


Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir.

Sivas İl Özel İdaresi, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi, geliştirilmesi dengeli ve sürdürülebilir kılınması için; katılımcı, bütüncül, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı, hesap verebilir bir yapı ve işleyişi geliştirerek çalışan bir kurumdur.

Şüphesiz gerçekleştirilen hiçbir çalışma, ortaya konan hiçbir proje hizmetin son noktası değildir. Geleceğe dönük her sektörde hedeflere ulaşmak için; ilin kaynaklarını stratejik ve rasyonel paylaşımla kullanımını sağlamak suretiyle, kırsalın ve kentin yaşam kalitesi ve refah standardını dengeli olarak yükseltmek Sivas İl Özel İdaresinin başlıca görevi olmuştur.

Sivas’a güvenilir ve kaliteli hizmet vermek amacıyla faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen İl Genel Meclisi Üyelerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.Şubat 2016 
Âlim BARUT 
Valiİlgili Dosya(lar): Bilgisayarınıza indirmek için klikleyin
2015 Yılı Faaliyet Raporu


Sayfa Başı