Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

 


Teşkilat

 


Tarihçe

 İl Özel İdarelerinin Osmanlı İmparatorluğu İdari Örgütü arasına girmesi 1864 yılında illerin kuruluşu ile birlikte olmuştur. O Dönemdeki Tuna Vilayeti için 1864 yılında çıkarılan Teşkili Vilayet Nizamnamesi, bu ildeki uygulamalardan yararlanılarak geliştirilmiş ve tüm iller için uygulanmaya başlanmıştır.


1876 yılında ilan ediken Kanuni Esasi'de daha gelişmiş bir mahalli idare anlayışının ifadesini görmekteyiz. 108. madde "Vilayetin usulü idaresi tevsii mezuniyet ve tefriki vezaif kaidesi üzerine müesses olup derecatı nizamı mahsus ile tayin kılınacaktır." denilerek, bu günkü Anayasamızda yer alan esas prensip konulmuştur. 


Sayfa Başı