Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

 


Haberler

 


İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantıları Sona Erdi
Sivas İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları sona erdi. Hafta boyunca meclis birinci başkan vekili Ferhat Ünsal başkanlığında gerçekleştirilen ve beş gün süren toplantılarda birçok gündem maddesi meclis üyeleri tarafından görüşüldü. Meclis divan kâtipleri Ziyaeddin Mat ve Ali Yaman tarafından temmuz ayı meclis karar özetlerinin okunmasıyla başlayan toplantılarda; meclis gündeminde yer alan konular tek tek görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantılarında, merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresince Orman Genel Müdürlüğünden satın alınan ve fidanlık olarak kullanılmak üzere aynı kuruma tahsis edilmiş olan 262.742.72 metrekare yüzölçümlü taşınmazından 238.941.92 metrekarelik kısmının; Orman Genel Müdürlüğüne 2004 yılında ödenen bedelin güncellenmesi sonucu oluşacak miktar karşılığında devredilmesinin kabulüne karar verildi.Meclis, mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan Merkez Kadıburhanettin Mahallesinde bulunan belirli ada ve parsellerin kayıtlı imar planında kentsel servis alanında kalan arsa vasıflı taşınmazların İdare yatırımlarına kaynak sağlanması amacıyla satılmasına karar verdi.

 

İçme suyu ihtiyacı bulunan Gemerek İlçesi Karagöl Köyü ile Gölova İlçesi Boğazköy Köyüne Memba tahsisi yapıldı. Meclis ayrıca İl Özel İdaresi Köy yolları yol ağı komisyonunca köy yollarına ilişkin olarak hazırlanan raporu kabul edip ve bazı köy yollarının yol ağına alınmasına da karar verdi. Diğer yandan İl Özel İdaresi bünyesinde Bütçe İçi İşletme kurulmasına karar veren meclis hisselerin tamamının İdaremize ait olan Buruciye A.Ş.’nin sermaye artırımından doğan rüçhan hakkının kullanılmasına karar verdi.Hafik İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyet üyeliğinden istifa nedeniyle boşalan üyeliklere Şükrü Çağlar, Kadir Çoşkun ve Ali Osman Budak seçilirken, Gölova İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyet üyeliğinde yine istifa nedeniyle boşalan üyeliğe ise Selahattin Çelebi seçildi.Köy statüsüne dönüştürülen Belde Belediyelerine ait İmar Planlarının iptali işlemine askı sürecinde olan Gemerek İlçesi İnkışla ve Eğerci köy muhtarlıklarınca yapılan itirazların yerinde olmadığına ve reddine karar veren meclis, Divriği ilçesi Kayaburun köyü sınırları içerisinde belirli parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının uygun görerek onaylanmasına karar verdi. Ayrıca İl Genel Meclisi köylerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak, Meclis İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporları da tek tek görüşerek karara bağladı. Eylül ayı meclis toplantıları, meclis üyelerinin dilek ve temenni konuşmaları ile sona erdi.

Sayfa Başı