Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

  


Çermik, Cazibe Merkezi Olma Yolunda
İlimizin önemli değerleri arasında yer alan Yıldızeli ilçesi Kalın köyü ile Mumcu Çiftliği köyü sınırları içerisinde bulunan Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinin cazibe merkezi haline gelmesi için gerekli adımlar atılmaya devam ediyor.

Daha önce içme suyuna kavuşan ve alt yapı güçlendirme çalışmaları da yapılan bölge de, 18. madde uygulanmasına başlanıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sivas İl Özel İdaresi tarafından 1/5000 ve 1/1000’lik Nazım ve Uygulama İmar Planı yaptırılan Sıcak Çermik Termal Turizm Alanında planların kesinleşmesinden hemen sonra bölgenin alt yapı (içme suyu, kanalizasyon, termal su hattı, termal atık su hattı v.b) hizmetlerinin yapılabilmesi için İmar Uygulama çalışmalarına İl Encümen Kararına istinaden İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce başlanılmıştır.1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave ve Uygulama İmar planına göre 5 etap halinde yapılacak İmar uygulama çalışmalarında 1 Etap ve 2 etap İmar uygulama çalışmaları tamamlanmış olup hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım çizelgeleri İl Encümenince onaylanmıştır. Onaylanan parselasyon planları ve dağıtım çizelgeleri İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde, Sıcak Çermikte ve Sivas İl Özel İdaresi Web sayfasında (www.sivasilözelidaresi.gov.tr) askıya çıkarılmıştır. 05.02.2018- 06.03.2018 tarihleri arasında 1 aylık askı süreci başlamıştır. Askı sürecinde bilgi almak ve itiraz etmek isteyen vatandaşlarımız İl Özel İdaresi Ek Bina İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.Sıcak Çermik 3 Etap ve 4. Etap çalışmaları devam etmekte olup Parselasyon Planları hazırlanmaktadır. 5 etap çalışmalarına ise uygulama sınırı içerisinde kalan mera vasıflı taşınmazlar için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Mera Komisyonuna  mera vasıf  değişikliği işlemleri talep edilmiştir. Vasıf değişikliği işlemi tamamlandıktan sonra parselasyon işlemi yapılacaktır.     

Sıcak Çermik Termal Turizm alanı sınırları içerisinde kalan Kalın ve Mumcuçiftliği köylerinde Sivas Kadastro Müdürlüğü tarafından 22-a Kadastro yenileme çalışmaları yapıldığından dolayı parsel bilgilerinde değişiklikler olmuştur bu nedenle bilgilendirmelerde yeni ada/parsel numaraları geçerlidir.Sayfa Başı