Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

  


HİZMET ALIMI PERSONELİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI


24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde Sivas İl Özel İdaresince oluşturulan Tespit Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, halen kuruluşumuzda alt işveren işçisi olarak çalışan ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin GEÇİCİ 24. maddeden faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan 449 Kişi den,  komisyonca yapılan inceleme sonucunda başvurusu kabul edilenler (436 Kişi) listesi EK: (1) ile başvurusu kabul edilmeyenler (13 Kişi) EK:(2)  listesi ilan edilmektedir.

Başvuru talepleri kabul ve reddedilenlerin isimlerinin yayınlanmasına Tespit Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiştir. 13.02.2018İlana ilişkin itirazların; Komisyona iletilerek değerlendirilmesi için  16.02.2018 (Cuma) günü mesai bitimine kadar, daha önce başvurularını yaptıkları birime elden yazılı olarak sunulması gerekmektedir.


İlgili Dosya(lar): Bilgisayarınıza indirmek için klikleyin
İlan tuıtanağı

Kabul edilen başvurular

Reddedilen başvurular


Sayfa Başı