Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

  


HİZMET ALIMI PERSONELİ SINAV DUYURUSUİLAN696 sayılı KHK doğrultusunda, 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına  Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” hakkında tebliğ kapsamında başvuruları kabul edilerek sonuçları ilan edilen listede ismi  bulunanlar aşağıda belirtilen yer ve zamanda  uygulamalı olarak sınava alınacaktır.1)    Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan ihaleler kapsamında çalıştırılan 21-22.02.2018 tarihleri saat 09:00-17:00 arasında, İdaremiz Ana hizmet binası kompleksinde,

2)    İlçelerde çalışan  personel, 6-7-8.03.2018 tarihlerinde saat 09:00-17:00 arasında; İdaremiz ek hizmet binasında yer alan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü  sahasında,

3)    Yol ve Ulaşım hizmetleri Müdürlüğünce yapılan ihaleler kapsamında çalıştırılan EK-3 sayılı listede yer alan  personel, 13-14.03.2018 tarihlerinde saat 09:00-17:00 arasında; İdaremiz ek hizmet binasında yer alan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü sahasında,

4)    Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünce yapılan ihaleler kapsamında çalıştırılan personel, 16-19-20.03.2018 tarihlerinde saat 09:00-17:00 arasında; İdaremiz ek hizmet binasında yer alan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü sahasında,

5)    Belgeye dayalı olarak mazeretleri (hastalık, ölüm izni vb.) nedeniyle belirtilen tarihlerde sınava katılamayanların 21.03.2018 tarihinde saat 09:00-17:00 arasında; İdaremiz ek hizmet binasında yer alan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü sahasında;İLAN OLUNUR.


Sayfa Başı