Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

 


Faaliyet Raporları

 


2017 Faaliyet Raporu5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda kamu kaynaklarının kullanılmasının genel esasları; mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme olarak belirtilmiştir.

Kamu Yönetiminde mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu prensibi çerçevesinde; 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 39. Maddesi gereğince ve Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda İdaremiz 2017 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

2017 Yılı Faaliyet Raporu stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda ve aynı zamanda 2017 yılı performans programında yer alan faaliyetlerin göstergeleri ışığında kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından son derece önemli olduğunu ve hazırlanan faaliyet raporunu kamuoyunun bilgisine sunar;

Faaliyet Raporunun gerçekleşmesinde emeği geçen İl Genel Meclis Başkanı ve İl Genel Meclis Üyelerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreterine, Genel Sekreter Yardımcılarına, Birim Müdürlerine ve çalışanlara teşekkürlerimi sunar, İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.
Şubat 2018
Davut GÜL
Valiİlgili Dosya(lar): Bilgisayarınıza indirmek için klikleyin
2017 Faaliyet Raporu


Sayfa Başı