Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

  


Lisanssız Elektrik Üretim İzni Başvuruları


HİDROELEKTRİK ÜRETİM AMAÇLI SİSTEME BAĞLANTI VE SU KULLANIM HAKKI BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ

2 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin" 7. Maddesi gereğince İdaremize yapılan Hidroelektrik üretimi amaçlı sisteme bağlantı ve su kullanım hakkı başvuruları 2 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin 8. maddesi hükümlerine göre Komisyonumuz tarafından değerlendirilerek ilan edilmiştir.Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Ürertimine ilişkin yönetmelik uyarınca istenilen belgeler.


Değerlendirme Döneminde Yapılan Başvurular:

Başvuru bulunmamaktadır.

Kabul Edilen Başvurular:

Başvuru bulunmamaktadır.


Kabul edilmeyen Başvurular:

Başvuru bulunmamaktadır.


İLAN OLUNUR. 05.09.2014

Sayfa Başı