Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

İmar Planı İlanları
21-06-2017


İl Genel Meclisi\'nin 14.11.2018 tarih ve 174 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Yıldızeli İlçesi, Kavak Köyü sınırları içerisinde bulunan 121 ada 89 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Ticaret Alanı (Eğlence Merkezi) kullanımlı imar planında plan tadilatı yapılarak Akaryakıt+LPG İstasyonu ve Dinlenme Tesisi yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planının, İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 27.11.2018-26.12.2018 tarihleri arasında İdaremiz internet sitesinde ilan edilmiştir.
 

© 2017 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]