Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

İmar Planı İlanları
21-06-2017


İl Genel Meclisi\'nin 11.05.2018 tarih ve 89 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Suşehri İlçesi, Gökçekaş Köyü sınırları içerisinde 130 ada 205, 206, 210, 215, 216, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 244, 256, 257, 258 nolu parseller ve 364 ada 3 nolu parselde  kayıtlı taşınmazlar üzerinde Hidroelektrik Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planının, İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 23.05.2018- 21.06.2018 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.

İl Genel Meclisi\'nin 05.06.2018 tarih ve 94 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Yıldızeli İlçesi, Sarıyar Köyü sınırları içerisinde bulunan muhtelif parseller üzerinde 5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında Köy Gelişim Alanı yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planının, İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 19.06.2018-18.07.2018 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.


 

© 2017 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]