Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

İmar Planı İlanları
21-06-2017


İl Genel Meclisi\'nin 05.04.2018 tarih ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Suşehri İlçesi, Yürekli Köyü sınırları içerisinde 102 ada 1, 12, 13, 18, 19, 20 ve 21 nolu parseller, 103 ada 1 ve 4 nolu parseller, 109 ada 2 nolu parsel, 138 ada 3, 4, 22, 24, 27 ve 35 nolu parseller, 139 ada 1, 2, 4, 7, 8, 9, 19 ve 20 nolu parseller, 140 ada 1, 2, 14, 16 ve 32 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde Hidroelektrik Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planının, İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 16.04.2018- 15.05.2018 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.

 
İl Genel Meclisi\'nin 05.04.2018 tarih ve 62 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Yıldızeli  İlçesi, Kızılköy Köyü sınırları içerisinde 124 ada 24 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Konut Alanı yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planının, İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden16.04.2018- 15.05.2018 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.

 
İl Genel Meclisi\'nin 05.04.2018 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Merkez İlçe, Bademkaya Köyü sınırları içerisinde 43 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planının, İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 16.04.2018- 15.05.2018 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.

 
İl Genel Meclisi\'nin 05.04.2018 tarih ve 66 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Suşehri İlçesi, Esenyaka Köyü sınırları içerisinde 117 ada 202 ve 203 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Düşük Yoğunluklu Konut Alanı yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planının, İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 16.04.2018- 15.05.2018 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.

 
İl Genel Meclisi\'nin 05.04.2018 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Zara İlçesi, Göktepe Köyü sınırları içerisinde 127 ada 71 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Afetzede Yerleşim Alanı yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planının, İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 16.04.2018- 15.05.2018 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.

 
İl Genel Meclisi\'nin 05.04.2018 tarih ve 68 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Koyulhisar İlçesi, Ortaköy Köyü sınırları içerisinde 130 ada 11 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Afetzede Yerleşim Alanı yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planının, İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 16.04.2018- 15.05.2018 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.

  

© 2017 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]