Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantıları Sona Erdi
11-09-2017
Sivas İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları sona erdi. Hafta boyunca meclis birinci başkan vekili Ferhat Ünsal başkanlığında gerçekleştirilen ve beş gün süren toplantılarda birçok gündem maddesi meclis üyeleri tarafından görüşüldü. Meclis divan kâtipleri Ziyaeddin Mat ve Ali Yaman tarafından temmuz ayı meclis karar özetlerinin okunmasıyla başlayan toplantılarda; meclis gündeminde yer alan konular tek tek görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantılarında, merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresince Orman Genel Müdürlüğünden satın alınan ve fidanlık olarak kullanılmak üzere aynı kuruma tahsis edilmiş olan 262.742.72 metrekare yüzölçümlü taşınmazından 238.941.92 metrekarelik kısmının; Orman Genel Müdürlüğüne 2004 yılında ödenen bedelin güncellenmesi sonucu oluşacak miktar karşılığında devredilmesinin kabulüne karar verildi.Meclis, mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan Merkez Kadıburhanettin Mahallesinde bulunan belirli ada ve parsellerin kayıtlı imar planında kentsel servis alanında kalan arsa vasıflı taşınmazların İdare yatırımlarına kaynak sağlanması amacıyla satılmasına karar verdi.

 

İçme suyu ihtiyacı bulunan Gemerek İlçesi Karagöl Köyü ile Gölova İlçesi Boğazköy Köyüne Memba tahsisi yapıldı. Meclis ayrıca İl Özel İdaresi Köy yolları yol ağı komisyonunca köy yollarına ilişkin olarak hazırlanan raporu kabul edip ve bazı köy yollarının yol ağına alınmasına da karar verdi. Diğer yandan İl Özel İdaresi bünyesinde Bütçe İçi İşletme kurulmasına karar veren meclis hisselerin tamamının İdaremize ait olan Buruciye A.Ş.’nin sermaye artırımından doğan rüçhan hakkının kullanılmasına karar verdi.Hafik İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyet üyeliğinden istifa nedeniyle boşalan üyeliklere Şükrü Çağlar, Kadir Çoşkun ve Ali Osman Budak seçilirken, Gölova İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyet üyeliğinde yine istifa nedeniyle boşalan üyeliğe ise Selahattin Çelebi seçildi.Köy statüsüne dönüştürülen Belde Belediyelerine ait İmar Planlarının iptali işlemine askı sürecinde olan Gemerek İlçesi İnkışla ve Eğerci köy muhtarlıklarınca yapılan itirazların yerinde olmadığına ve reddine karar veren meclis, Divriği ilçesi Kayaburun köyü sınırları içerisinde belirli parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının uygun görerek onaylanmasına karar verdi. Ayrıca İl Genel Meclisi köylerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak, Meclis İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporları da tek tek görüşerek karara bağladı. Eylül ayı meclis toplantıları, meclis üyelerinin dilek ve temenni konuşmaları ile sona erdi.
 

© 2017 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]