Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

Doğrudan temin Duyuları
26-02-2018


Sivas İl Özel İdaresince 4734 - 22.d Maddesi kapsamında duyurusu yapılan işlere ait teklif mektubu ve teknik şartnameler son teklif verme tarih ve saatine kadar Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü\'nden temin edilebilir.

* Hafik YIBO çevre aydınlatma . 06.11.2018 - 14.00
*  Merkez İlçe Güney Köyü  Şehit Sadettin Yazıcı İlk Okulu Elektrik Onarımı  08.11.2018 - 12.00 

© 2018 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]