Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

Lisanssız Elektrik Üretim İzni Başvuruları
07-05-2012


HİDROELEKTRİK ÜRETİM AMAÇLI SİSTEME BAĞLANTI VE SU KULLANIM HAKKI BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ

2 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan \"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin\" 7. Maddesi gereğince İdaremize yapılan Hidroelektrik üretimi amaçlı sisteme bağlantı ve su kullanım hakkı başvuruları 2 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin 8. maddesi hükümlerine göre Komisyonumuz tarafından değerlendirilerek ilan edilmiştir.Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Ürertimine ilişkin yönetmelik uyarınca istenilen belgeler.


Değerlendirme Döneminde Yapılan Başvurular:

Başvuru bulunmamaktadır.

Kabul Edilen Başvurular:

Başvuru bulunmamaktadır.


Kabul edilmeyen Başvurular:

Başvuru bulunmamaktadır.


İLAN OLUNUR. 05.09.2014
 

© 2012 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]